Bretonès, D., y A. Saïd. «La Capacité d’absorption De l’information Au Service De La Performance.». Revista Universidad Y Empresa, vol. 11, n.º 16, mayo de 2009, pp. 11-44, https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/1068.