Desafíos, Revista. 2016. «Comité Editorial Y Comité Científico». Desafíos 28 (2):445-52. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5165.