Desafíos, Revista. 2016. «Autores». Desafíos 28 (2):435-44. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5164.