Desafíos, R. (2017). Comité Editorial y Comité Científico. Desafíos, 29(2), 377–384. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5896