Desafíos, R. (2016). Comité Editorial y Comité Científico. Desafíos, 28(2), 445-452. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5165